Posicionament Grup Treball Fem Rambla. Estiu 2017.

La nova Ordenació singular de la Rambla del Poblenou que ordena les terrasses, ja està en marxa des de principis del mes de maig. Posteriorment s’ha iniciat un procés de modificació de la mateixa per part de l’Ajuntament. Una modificació d’aquesta ordenació, sense informar, consultar ni debatre-ho amb Fem Rambla. Davant d’això volem expressar la nostra queixa formal entenent que es menysté la participació ciutadana. La comissió de seguiment creada s’ha de reunir de forma regular i en tot cas hauria d’haver tractat la modificació proposada abans de fer-se pública. Per tal de garantir un bon funcionament de les terrasses a la Rambla del Poblenou cal tenir en compte a totes les parts i és evident que en aquest cas no s’ha comptat amb Fem Rambla.

A part d’aquesta constatació i davant de l’aplicació de la nova Ordenació, el grup de treball de Fem Rambla volem expressar les següents consideracions :

 • La limitació de taules representa un fre al creixement descontrolat que existia i en aquest sentit és un fet positiu. Igualment destaquem que aquesta limitació ha arribat tard, i és insuficient, ja que detectem una ocupació excessiva per part de les terrasses de l’espai públic, tenint en compte la gran afluència de persones a la Rambla.

 • Aquestes primeres setmanes han evidenciat, també, una manca de compliment en aspectes claus de la nova ordenació com les tipologies de les taules, les estufes, el mobiliari auxiliar, horaris… per una part dels restauradors. Exigim que es garanteixi l’aplicació de la normativa vigent.

 • Cal convocar la comissió de seguiment de forma regular, per tal de fer un seguiment de l’estricte compliment de l’ordenança i poder plantejar millores o aspectes a resoldre de l’aplicació d’aquesta normativa.

 • Insistim en la necessitat de reduir els horaris per tal de garantir el dret al descans i a la salut. Cal actuar de forma clara per reduir el soroll, tant de les terrasses com d’altres molèsties durant la nit. En aquest sentit constatem que cada cop hi ha més consens social per tal de garantir uns horaris més sostenibles i per garantir el ple dret al descans de veïns i veïnes.

Grup de treball Fem Rambla

Juliol del 2017

Anuncis

Article publicat a revista AVV Poblenou

FEM RAMBLA, UN PAS ENDAVANT.

Es limita el creixement de les terrasses i l’ús abusiu de l’espai públic.

Encara cal reduir l’horari i regular a tot el barri.

Finalment l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat l’ordenació singular de la Rambla del Poblenou que afecta a les terrasses. Després de molt temps de mobilització ciutadana i participació a través de Fem Rambla, hi ha una regulació sobre l’ocupació de la Rambla del Poblenou per part dels bars i restaurants. Com comentaré després, no és l’ordenació que hagués volgut la gent de Fem Rambla, no recull totes les reivindicacions de gran part del veïnat i deixa temes sense afrontar. Però també és cert que millora en aspectes molt importants la situació actual. I a més hi ha un aspecte a posar en valor, després de molt temps d’aprofitament de la incertesa de la regulació que hi havia, ara hi ha unes noves normes de joc que han de permetre fer-ne un seguiment més clar per a tothom. L’aprovació de l’ordenació singular de la Rambla del Poblenou és, en aquest sentit, una bona notícia.

La nova ordenació posa un límit a l’espai que poden ocupar les terrasses i podrem veure una disminució del nombre de taules actuals en els trams que estan més saturats. Aquesta limitació del nombre de taules s’ha fet amb criteris d’igualtat de condicions per a tots els establiments, i per tant els locals que fins ara tenien més taules veuen reduït de manera significativa la seva terrassa. Globalment, però, la reducció no és ni molt menys tan significativa. És cert que queda clarament marcat el límit de taules a la Rambla, però també és cert que aquesta limitació arriba quan ja hi ha un excés d’ocupació.

Altres aspectes positius de la nova regulació són que no es podran instal·lar mampares, jardineres ni altres tancaments. A més es prohibeixen de forma explícita les estufes. Aquest fet limitarà l’ús de les terrasses durant tot el any però a més és una mesura necessària des del punt de vista de la sostenibilitat. Es tendeix a homogeneïtzar el mobiliari usat a les terrasses i s’obliga a recollir-ho tot al finalitzar l’activitat.

Però també és cert que aquesta regulació no afronta totes les problemàtiques que teníem quan vam impulsar el procés participatiu de Fem Rambla. I hi ha tres raons que ho expliquen. La primera és que el problema de l’ocupació de la Rambla ha augmentat els darrers anys de forma significativa per un increment del turisme molt important. La segona raó és que l’anterior equip de govern no va actuar i això va suposar fer passes enrere. I la tercera raó és que l’actual equip de govern encara no ha afrontat aspectes com la reducció de l’horari i la regulació dels interiors d’illa. I no tan sols això, caldrà regular arreu del barri i no tan sols a la Rambla, perquè es tracta de garantir el dret al descans i un espai públic per a tothom a tot el Poblenou i no tan sols a un lloc concret.

Fem Rambla seguirà treballant dins de la comissió de seguiment que s’ha creat a proposta del propi procés participatiu. Molt aviat ja es veurà l’aplicació de la nova ordenació singular, però cal garantir el seu compliment. Assegurar que es compleix la normativa per al veïnat, però també per a tots els locals que compleixen i volen complir la normativa. S’ha aprovat una nova ordenació que ha de garantir menys soroll i més espai lliure, el temps ens dirà fins on s’aconsegueix.

Però com deia abans, tot el barri està vivint una pressió turística excessiva que provoca problemes en el dia a dia del barri que cal aturar. Hi ha una major ocupació de l’espai públic, hi ha més problemes de soroll, hi ha una especialització de negocis que va en contra del comerç de tota la vida…i hi ha un procés de gentrificació creixent per l’augment del preu de l’habitatge, tant de compra com de lloguer. En aquest sentit cal donar suport a «Ens plantem» i a totes les iniciatives veïnals i participatives que volen lluitar contra la massificació turística i a favor d’un barri per a tothom.

Comunicat Fem Rambla Desembre 2016

Fem Rambla. Seguirem treballant pel dret al descans i un espai públic per a tothom.

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat l’ordenació singular de la Rambla del Poblenou. En primer lloc com a Fem Rambla volem valorar el fet que finalment hi hagi una nova normativa que estableixi unes normes de joc diferents per les terrasses de la Rambla, després de molt temps de mobilització, debat i participació. Aquesta ordenació és en aquest sentit un pas endavant, tot i que no compleixi amb tots els plantejaments que com a Fem Rambla hem defensat al llarg d’aquests darrers quatre anys.

Fem Rambla, com a espai participatiu de veïns i veïnes del barri, ha estat una veu necessària en un debat complex. El procés participatiu de Fem Rambla ha permès articular amb força una veu que aposta per una Rambla del Poblenou on es garanteixi el dret al descans i un espai públic per a tothom. Hem contribuït, per tant, a mirar de frenar i revertir un problema que ha anat creixent de forma clara els darrers anys.

La nova ordenació singular recull alguns dels aspectes més importants que com a Fem Rambla vam defensar:

– Es limita la superfície dedicada a terrasses.

– Disminueix el nombre de taules actuals en els trams més saturats.

– No permet la instal·lació de mampares, jardineres, estufes…

– Obliga a la recollida de tot el material quan finalitza l’activitat.

– Tendeix a homogeneïtzar els elements de les terrasses.

Però també és cert que la nova ordenança no ha entrat a regular alguns aspectes que per a nosaltres eren fonamentals. En aquest sentit seguirem treballant perquè, al marge de l’ordenança, es tinguin en compte aspectes com per exemple:

– Un horari més restringit. Igual que altres moviments veïnals de Barcelona reivindiquem per a tota la ciutat un horari de terrasses de 08.00 a 23.00 de diumenge a dijous i de 08.00 a 24.00 pels divendres, dissabtes i vigílies de festius.

– Cal la regulació dels espais interiors d’illa.

Cal exigir a l’Ajuntament que compleixi de forma estricte amb el control i la inspecció per garantir el compliment de la nova ordenança. Per altra banda com a Fem Rambla participarem activament a la comissió de seguiment que s’ha anunciat i seguirem treballant per fer la Rambla un espai amable, viu i per a tothom.

Barcelona, desembre de 2016.

Nota de Premsa Juliol 2016

NOTA DE PREMSA SOBRE EL RETARD EN L’APROVACIÓ DE L’ORDENACIÓ SINGULAR DE LA RAMBLA DEL POBLENOU.

El passat 29 de juny Fem Rambla va convocar una assemblea informativa sobre les al·legacions a la proposta d’ordenació singular, que ha de regular les terrasses de la rambla del Poblenou.

En l’assemblea,  que va tenir lloc a la biblioteca  Manuel Arranz (Can Saladrigues) i que va comptar amb una gran assistència de veïnes i veïns, el grup de treball de Fem Rambla va comentar breument la proposta d’ordenació singular del Districte,  va exposar les al·legacions que es presentaran a aquesta proposta i  va obrir un torn de paraules per aclariments.

L’ordenació de les terrasses de la rambla del Poblenou no és un tema nou, fa forces anys que els veïns i veïnes ho anem reclamant, la conflictiva situació actual és però conseqüència de la permissiva gestió municipal duta a terme durant els últims anys.

Fa aproximadament 8 mesos, el nou equip de govern es va comprometre a que aquest estiu la nova ordenació singular estaria vigent i s’alleujaria les importants molèsties que any rere any hem patit els veïns i veïnes del Poblenou i especialment  aquells que viuen a la mateixa Rambla. Aquest compromís es va fer explícit a les diferents reunions que FEM FAMBLA ha mantingut amb el govern del DISTRISTE i inclús s’ha fet públic en diferents mitjans  de comunicació .

Reclamem, doncs, que aquest compromís es faci efectiu i que s’esmercin tots els esforços que facin falta perquè la nova ordenació singular estigui vigent aquest mateix estiu, i s’apliqui de forma immediata. No només és possible, sinó que és necessari per als veïns i veïnes.

Al mateix temps, i mentre no estigui plenament operativa la nova ordenació singular, exigim que es compleixi escrupolosament l’ordenació actual, que es desplegui un dispositiu inspector per assegurar el compliment dels horaris, que s’ocupa només l’espai públic permès i que es respectin totes les normes que cal complir i que massa sovint es transgredeix.

Poblenou,  6 de Juliol del 2016

FEM RAMBLA NPremsa Juliol

Nota de Premsa Fem Rambla Maig 2016

Per una Rambla del Poblenou per a tothom i on no es qüestioni el dret al descans

El Grup de Treball Fem Rambla segueix reivindicant les conclusions del procés participatiu davant la proposta d’ordenació singular de l’Ajuntament.

L’aplicació d’unes noves normes ha de servir per fer compatibles tots els usos que volem que hi hagi a la Rambla, començant pel dret al descans dels veïns i veïnes. No s’ha de regular en contra de ningú, sinó per garantir un espai públic per a tothom.

Hi ha aspectes importants de les propostes de Fem Rambla que no han estat recollides en la proposta d’ordenació singular. En concret hi ha tres aspectes que ens preocupen especialment:

 • No estableix un horari més restringit. Proposem de diumenge a dijous de 08.00 a 23.00 i divendres, dissabtes i vigílies de festiu de 08.00 a 24.00. Cal aconseguir uns nous horaris a tota la ciutat per garantir el ple dret al descans.
 • No estableix nous mecanismes d’inspecció. Fer complir els horaris i la normativa és essencial.
 • No especifica cap eina de seguiment per tots els sectors implicats.

La proposta d’ordenació recull, però, una bona part de les conclusions del procés participatiu de Fem Rambla, propostes dels veïns i veïnes, com per exemple:

 •  No creix la superfície assignada actualment a les terrasses.
 •  Disminueix el nombre de taules i cadires.
 •  Manté un 60% de l’amplada del passeig central pels vianants.
 •  No permet la instal·lació de jardineres, mampares, estufes…
 •  Obliga a la recollida de tot el material quan no està en servei la terrassa.
 •  Tendeix a homogeneïtzar els elements de les terrasses per donar una imatge coherent.

El procés participatiu que vam dur a terme ha estat valorat de forma molt positiva en molts àmbits i per tant mantenim la vigència de les seves conclusions.

Poblenou

3 de Maig de 2016

Ordenació singular. Posicionament Fem Rambla.

Per una Rambla del Poblenou per a tothom i on no es qüestioni el dret al descans

El Districte de Sant Martí ha presentat una proposta d’ordenació singular per la Rambla del Poblenou. Aquest pas ha de permetre finalment establir unes normes de joc clares sobre l’ocupació de la Rambla per part dels negocis d’hostaleria, una de les principals reivindicacions de Fem Rambla. Durant el darrer mandat no tan sols no es van tenir en compte els criteris de Fem Rambla sinó que es va afavorir encara més l’augment de taules a la Rambla i no es va garantir el compliment de la normativa. Avui és molt més dur resoldre allò que fa temps que s’hauria d’haver afrontat. L’aplicació d’unes noves normes ha de servir per fer compatibles tots els usos que volem que hi hagi a la Rambla, començant pel dret al descans dels veïns i veïnes.

Hi ha aspectes importants de les propostes de Fem Rambla que no han estat recollides en la proposta d’ordenació singular. En concret hi ha tres aspectes que ens preocupen especialment:

No estableix un horari més restringit. La nostra proposta coincidia amb les propostes d’altres moviments veïnals de Barcelona i que és de diumenge a dijous de 08.00 a 23.00 i divendres, dissabtes i vigílies de festiu de 08.00 a 24.00. Cal aconseguir uns nous horaris, no tan sols a la Rambla si no a tota la ciutat per garantir el ple dret al descans.

No estableix nous mecanismes d’inspecció. Fer complir els horaris i la normativa és essencial. De res serveix establir normes noves si no existeix la garantia del seu compliment.

No especifica cap eina de seguiment que permeti als veïns i veïnes i a les entitats fer el seguiment del compliment d’aquesta nova ordenança i pugui tractar els problemes de fer compatibles els diferents usos que puguin sortir, al costat de tots els sectors implicats.

Per altra banda cal tenir en compte altres aspectes que cal treballar com per exemple impedir que es puguin posar elements per afavorir el consum a la porta dels locals, no permetre posar terrasses als interiors d’illa, no permetre en cap cas afterhours o garantir una recollida més silenciosa de les terrasses.

La proposta d’ordenació recull, però, una bona part de les conclusions del procés participatiu de Fem Rambla, propostes dels veïns i veïnes, com per exemple:

– No creix la superfície assignada actualment a les terrasses.

– Disminueix el nombre de taules i cadires.

– Manté un 60% de l’amplada del passeig central pels vianants.

– No permet la instal·lació de jardineres, mampares, estufes…

– Obliga a la recollida de tot el material quan no està en servei la terrassa.

– Tendeix a homogeneïtzar els elements de les terrasses per donar una imatge coherent.

Com a grup de treball de Fem Rambla seguim defensant tot allò que es va aprovar en el procés participatiu. Volem una Rambla on puguin conviure els diferents usos, una Rambla per a tothom. El procés participatiu que vam dur a terme ha estat valorat de forma molt positiva en molts àmbits i per tant mantenim la vigència de les seves conclusions. I com a grup de treball Fem Rambla seguirem treballant perquè es compleixi l’ordenació singular i perquè es corregeixen les mancances.