COMUNICAT FEM RAMBLA. MAIG 2020.

logo

El grup de treball de Fem Rambla davant la situació sanitària, econòmica i social actual provocada per la COVID-19 i en previsió del procés de noves fases que s’aniran desenvolupant, volem manifestar el següent pel que fa a la utilització de l’espai públic per a terrasses, i especialment a la Rambla :

– Cal garantir més que mai que l’espai públic sigui obert, accessible i saludable. Les noves condicions per garantir el «distanciament social» necessari entre les persones han de ser un criteri obligatori als locals i equipaments, però també a carrers i places.

– La Rambla del Poblenou és un espai amb un intens trànsit de persones. Els primers dies en que s’ha permès la sortida amb infants o bé quan s’ha autoritzat la pràctica esportiva s’ha demostrat que l’ocupació de la Rambla genera una concentració molt important.

És fa necessari mantenir els criteris aprovats a la ordenació singular de la Rambla del Poblenou, que establien un equilibri entre l’espai disponible pels vianants i aquell que s’ocupa per les terrasses. Uns acords que per part del Districte, a la darrera reunió de seguiment, es van comprometre a mantenir. No es pot augmentar l’espai destinat a terrasses.

– Cal garantir, no tan sols a la Rambla del Poblenou sinó a tot el barri, que no es generin espais amb sobreocupació de terrasses de bar, impedint així l’ús privat i sense garanties de l’espai públic.

– Som conscients que la situació econòmica generada pel decret d’alarma ha afectat de manera molt significativa a molts establiments del nostre barri. Demanem a la ciutadania i als poders públics que es doni suport al comerç de proximitat perquè pugui ser possible un model de restauració i comerç compatible amb un barri amable i per a tothom. Cal garantir que hi hagi mesures per protegir als treballadors i treballadores del sector, en molts casos en una situació de precarietat alarmant. Però en cap cas ha de ser a costa de perdre un espai públic que és més necessari que mai que sigui segur i per a tothom.

El Poblenou, 4 de maig del 2020.

Per una ordenació de terrasses veïnal

PER UNA ORDENANÇA DE TERRASSES VEÏNAL
L’Ajuntament i el Gremi de Restauració de Barcelona han pactat bilateralment canvis a
la normativa vigent de terrasses, excloent la ciutadania. S’han ignorat les propostes del
Manifest “Per una regulació de terrasses que preservi l’espai públic com a dret col·lectiu” que
mig centenar d’entitats vam fer públic, com la FAVB (Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns
de Barcelona), l’ABTS (Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible), l’ACIC (Associació Catalana
Per a La Integració Del Cec), la Plataforma Carrers Per A Tothom i la Federació ECOM, en
què expressàvem que l’ordenança de terrasses prioritzés l’interès general i no dels lobbies
que pressionen per privatitzar espais en el seu propi benefici.
Aquest pacte és una còpia fil per randa de les demandes del gremi que consolida el suposat
dret adquirit de l’explotació econòmica privada de l’espai públic en detriment dels usos públics
de l’espai. És profundament desreguladora, flexibilitza les distàncies amb els elements
urbans i els edificis, i pel que fa als accessos a estacions de metro i bus, guals, carrils bicis i
sortides d’emergència, les distàncies tindran caràcter orientatiu.
Sobre accessibilitat, condiciona el decret sobre l’accessibilitat i el número de serveis sanitaris
adaptats siguin “raonables” (raonables per a qui, per les persones amb diversitat funcional o
pels restauradors??). Utilitza l’espai públic com a magatzem perquè preveu que el mobiliari
es pugui deixar a la via pública. Es deroguen totes les ordenacions singulars vigents,
moltes de les quals eren fruit de processos de participació veïnal. Es creen zones d’excel
·lència de terrasses en indrets emblemàtics de la ciutat amb un nou llibre d’estil que
augmentarà la qualitat dels criteris estàndards, una mesura feta al servei dels grans operadors
que comportarà la desaparició dels bars de barri de tota la vida.
Propostes per a una ordenació de terrasses veïnal:
Ha de preservar l’espai públic com a espai de convivència i de cohesió social. Ha de regular
l’ús de l’espai públic de forma equilibrada, garantint, en primer lloc, el dret dels ciutadans a
gaudir d’uns espais de qualitat i l’encaix en un projecte de ciutat inclusiva i sostenible.
Ha d’impedir la sobreocupació de l’espai. Ha de garantir la mobilitat, l’accessibilitat i la
seguretat especialment de les persones amb diversitat funcional i el descans nocturn
del veïnat. Ha de minimitzar les molèsties provocades pel soroll i l’impacte visual que
provoca l’ocupació de l’espai públic. I ha d’impulsar mecanismes de participació pública
en el seguiment de l’aplicació de l’ordenança.
Cal revisar a la baixa els horaris actuals, reduint-los en una hora (de 8:00 a 23:00 hores de
diumenge a dijous, i de 8:00 a 24:00 hores els divendres i vigílies de festiu). Cal garantir el dret
al descans, ja que la contaminació acústica és un factor molt rellevant per als veïns que
viuen a l’entorn de les terrasses.
http://www.favb.cat, per consultar totes les propostes per a una ordenació de terrasses veïnal i la relació
de dates i llocs per signar.

15.000 signatures per una nova ordenació de terrasses

La nova ordenació de terrasses és un clar retrocés. Una nova ordenança que bàsicament té en compte els interessos privats dels restauradors. Cal aconseguir 15.000 signatures per portar al plenari una nova proposta.

Com a Fem Rambla ens sumem a la campanya impulsada per la FAVB i us avancem 3 noticies importants:

  • Al local de l’AVV del Poblenou recollim signatures. Podeu passar els dilluns, dimecres i dijous de 19:00  a 21:00 hores. Rambla del Poblenou 49. 1er pis.
  • Els dissabtes 24 de febrer, 3 de març, 10 de març i 17 de març posarem paradeta per recollir signatures a la mateixa Rambla del Poblenou.
  • Dimarts 6 de març a les 19.00 farem Assemblea Oberta de Fem Rambla a Can Saladrigas.

Anireu rebent més informació. Per qualsevol cosa contacteu amb nosaltres.

CARRERS copy

 

Posicionament Grup Treball Fem Rambla. Estiu 2017.

La nova Ordenació singular de la Rambla del Poblenou que ordena les terrasses, ja està en marxa des de principis del mes de maig. Posteriorment s’ha iniciat un procés de modificació de la mateixa per part de l’Ajuntament. Una modificació d’aquesta ordenació, sense informar, consultar ni debatre-ho amb Fem Rambla. Davant d’això volem expressar la nostra queixa formal entenent que es menysté la participació ciutadana. La comissió de seguiment creada s’ha de reunir de forma regular i en tot cas hauria d’haver tractat la modificació proposada abans de fer-se pública. Per tal de garantir un bon funcionament de les terrasses a la Rambla del Poblenou cal tenir en compte a totes les parts i és evident que en aquest cas no s’ha comptat amb Fem Rambla.

A part d’aquesta constatació i davant de l’aplicació de la nova Ordenació, el grup de treball de Fem Rambla volem expressar les següents consideracions :

  • La limitació de taules representa un fre al creixement descontrolat que existia i en aquest sentit és un fet positiu. Igualment destaquem que aquesta limitació ha arribat tard, i és insuficient, ja que detectem una ocupació excessiva per part de les terrasses de l’espai públic, tenint en compte la gran afluència de persones a la Rambla.

  • Aquestes primeres setmanes han evidenciat, també, una manca de compliment en aspectes claus de la nova ordenació com les tipologies de les taules, les estufes, el mobiliari auxiliar, horaris… per una part dels restauradors. Exigim que es garanteixi l’aplicació de la normativa vigent.

  • Cal convocar la comissió de seguiment de forma regular, per tal de fer un seguiment de l’estricte compliment de l’ordenança i poder plantejar millores o aspectes a resoldre de l’aplicació d’aquesta normativa.

  • Insistim en la necessitat de reduir els horaris per tal de garantir el dret al descans i a la salut. Cal actuar de forma clara per reduir el soroll, tant de les terrasses com d’altres molèsties durant la nit. En aquest sentit constatem que cada cop hi ha més consens social per tal de garantir uns horaris més sostenibles i per garantir el ple dret al descans de veïns i veïnes.

Grup de treball Fem Rambla

Juliol del 2017

Article publicat a revista AVV Poblenou

FEM RAMBLA, UN PAS ENDAVANT.

Es limita el creixement de les terrasses i l’ús abusiu de l’espai públic.

Encara cal reduir l’horari i regular a tot el barri.

Finalment l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat l’ordenació singular de la Rambla del Poblenou que afecta a les terrasses. Després de molt temps de mobilització ciutadana i participació a través de Fem Rambla, hi ha una regulació sobre l’ocupació de la Rambla del Poblenou per part dels bars i restaurants. Com comentaré després, no és l’ordenació que hagués volgut la gent de Fem Rambla, no recull totes les reivindicacions de gran part del veïnat i deixa temes sense afrontar. Però també és cert que millora en aspectes molt importants la situació actual. I a més hi ha un aspecte a posar en valor, després de molt temps d’aprofitament de la incertesa de la regulació que hi havia, ara hi ha unes noves normes de joc que han de permetre fer-ne un seguiment més clar per a tothom. L’aprovació de l’ordenació singular de la Rambla del Poblenou és, en aquest sentit, una bona notícia.

La nova ordenació posa un límit a l’espai que poden ocupar les terrasses i podrem veure una disminució del nombre de taules actuals en els trams que estan més saturats. Aquesta limitació del nombre de taules s’ha fet amb criteris d’igualtat de condicions per a tots els establiments, i per tant els locals que fins ara tenien més taules veuen reduït de manera significativa la seva terrassa. Globalment, però, la reducció no és ni molt menys tan significativa. És cert que queda clarament marcat el límit de taules a la Rambla, però també és cert que aquesta limitació arriba quan ja hi ha un excés d’ocupació.

Altres aspectes positius de la nova regulació són que no es podran instal·lar mampares, jardineres ni altres tancaments. A més es prohibeixen de forma explícita les estufes. Aquest fet limitarà l’ús de les terrasses durant tot el any però a més és una mesura necessària des del punt de vista de la sostenibilitat. Es tendeix a homogeneïtzar el mobiliari usat a les terrasses i s’obliga a recollir-ho tot al finalitzar l’activitat.

Però també és cert que aquesta regulació no afronta totes les problemàtiques que teníem quan vam impulsar el procés participatiu de Fem Rambla. I hi ha tres raons que ho expliquen. La primera és que el problema de l’ocupació de la Rambla ha augmentat els darrers anys de forma significativa per un increment del turisme molt important. La segona raó és que l’anterior equip de govern no va actuar i això va suposar fer passes enrere. I la tercera raó és que l’actual equip de govern encara no ha afrontat aspectes com la reducció de l’horari i la regulació dels interiors d’illa. I no tan sols això, caldrà regular arreu del barri i no tan sols a la Rambla, perquè es tracta de garantir el dret al descans i un espai públic per a tothom a tot el Poblenou i no tan sols a un lloc concret.

Fem Rambla seguirà treballant dins de la comissió de seguiment que s’ha creat a proposta del propi procés participatiu. Molt aviat ja es veurà l’aplicació de la nova ordenació singular, però cal garantir el seu compliment. Assegurar que es compleix la normativa per al veïnat, però també per a tots els locals que compleixen i volen complir la normativa. S’ha aprovat una nova ordenació que ha de garantir menys soroll i més espai lliure, el temps ens dirà fins on s’aconsegueix.

Però com deia abans, tot el barri està vivint una pressió turística excessiva que provoca problemes en el dia a dia del barri que cal aturar. Hi ha una major ocupació de l’espai públic, hi ha més problemes de soroll, hi ha una especialització de negocis que va en contra del comerç de tota la vida…i hi ha un procés de gentrificació creixent per l’augment del preu de l’habitatge, tant de compra com de lloguer. En aquest sentit cal donar suport a «Ens plantem» i a totes les iniciatives veïnals i participatives que volen lluitar contra la massificació turística i a favor d’un barri per a tothom.

Comunicat Fem Rambla Desembre 2016

Fem Rambla. Seguirem treballant pel dret al descans i un espai públic per a tothom.

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat l’ordenació singular de la Rambla del Poblenou. En primer lloc com a Fem Rambla volem valorar el fet que finalment hi hagi una nova normativa que estableixi unes normes de joc diferents per les terrasses de la Rambla, després de molt temps de mobilització, debat i participació. Aquesta ordenació és en aquest sentit un pas endavant, tot i que no compleixi amb tots els plantejaments que com a Fem Rambla hem defensat al llarg d’aquests darrers quatre anys.

Fem Rambla, com a espai participatiu de veïns i veïnes del barri, ha estat una veu necessària en un debat complex. El procés participatiu de Fem Rambla ha permès articular amb força una veu que aposta per una Rambla del Poblenou on es garanteixi el dret al descans i un espai públic per a tothom. Hem contribuït, per tant, a mirar de frenar i revertir un problema que ha anat creixent de forma clara els darrers anys.

La nova ordenació singular recull alguns dels aspectes més importants que com a Fem Rambla vam defensar:

– Es limita la superfície dedicada a terrasses.

– Disminueix el nombre de taules actuals en els trams més saturats.

– No permet la instal·lació de mampares, jardineres, estufes…

– Obliga a la recollida de tot el material quan finalitza l’activitat.

– Tendeix a homogeneïtzar els elements de les terrasses.

Però també és cert que la nova ordenança no ha entrat a regular alguns aspectes que per a nosaltres eren fonamentals. En aquest sentit seguirem treballant perquè, al marge de l’ordenança, es tinguin en compte aspectes com per exemple:

– Un horari més restringit. Igual que altres moviments veïnals de Barcelona reivindiquem per a tota la ciutat un horari de terrasses de 08.00 a 23.00 de diumenge a dijous i de 08.00 a 24.00 pels divendres, dissabtes i vigílies de festius.

– Cal la regulació dels espais interiors d’illa.

Cal exigir a l’Ajuntament que compleixi de forma estricte amb el control i la inspecció per garantir el compliment de la nova ordenança. Per altra banda com a Fem Rambla participarem activament a la comissió de seguiment que s’ha anunciat i seguirem treballant per fer la Rambla un espai amable, viu i per a tothom.

Barcelona, desembre de 2016.

La Rambla un espai per a tothom

Article publicat a la revista “Poblenou”. AVV Poblenou. Juliol 2015.

L’11 de juny passat es va celebrar una nova assemblea veïnal de Fem Rambla, el procés participatiu engegat ara fa dos anys al nostre barri. Fem Rambla va néixer com a resposta a l’actitud de l’anterior govern municipal que va decidir seguir reformant la rambla del Poblenou sense atendre les peticions dels veïns i veïnes. Quan es va anunciar que s’asfaltarien les rodones, la gent va sortir al carrer per impedir l’inici de les obres i per iniciar un procés participatiu veïnal que establís les actuacions a fer. El procés participatiu va ser intens i s’ha convertit en un referent per a la participació ciutadana a Barcelona. Les conclusions principals del procés van ser que calia fer la urbanització de tot el tram pendent fins a la platja, que calia pacificar la Rambla per l’excés de terrasses i que calia garantir que a la Rambla poguessin conviure tots els usos.

Les obres al tram final de la Rambla ja s’han acabat en la seva major part. Cal recordar que el Districte tenia previst actuar solament al tram entre Taulat i Fernando Poo. Finalment el tram remodelat ha estat fins al passeig Calvell, i aquest és el primer èxit de Fem Rambla. Hem guanyat un espai públic de qualitat, un espai de passeig molt usat. I a més s’ha remodelat amb alguns dels criteris aprovats en el procés participatiu, com per exemple, sense posar obstacles a l’espai públic (eliminació de jardineres, reducció de fitons…), accedint a l’aparcament provisional sense passar per la Rambla, incorporant un paviment continu escollit en un taller participatiu o posant uns arbres alternatius als plàtans tal com es va proposar en el mateix taller. Globalment les obres del tram final de la Rambla responen a tot allò que es va plantejar en el procés participatiu i, per, tant, cal valorar molt positivament el paper de la gent a l’hora de dissenyar el seu espai públic. D’altra banda, encara queden per tancar aspectes de les obres, com l’encreuament del carril bici pel passeig Calvell o la mobilitat interna i l’accés només de veïns i veïnes.

L’Assemblea també va servir per expressar des de Fem Rambla el nostre posicionament sobre la necessitat de limitar el creixement exagerat de terrasses. La rambla del Poblenou és un espai que convida a seure i prendre alguna cosa, l’activitat que es genera també pot ser positiva, però en cap cas això pot suposar que no es garanteixi el dret al descans del veïnat o que la Rambla deixi de ser un espai públic per a tothom, i anem per aquest camí. I és per això que cal limitar el nombre de terrasses que hi ha a la Rambla, garantir un horari que permeti el descans i regular tot el seu funcionament. I sobretot cal garantir el compliment de la normativa, fet que fins ara no s’ha aconseguit. Els restauradors de la Rambla van assistir a l’assemblea per tal d’expressar la seva protesta davant les mesures de limitació de les terrasses proposades per Fem Rambla. És evident que Fem Rambla segueix creient en la necessitat d’aconseguir el consens més ampli possible, però també és cert que no podem renunciar a allò que molta gent ens ha expressat al llarg dels dos darrers anys, la necessitat de limitar aquesta activitat a la rambla del Poblenou.

El que ens cal ara mateix és traslladar al nou equip de govern municipal les nostres reivindicacions i l’exigència de major compliment de la normativa i aconseguir que s’aprovi una ordenació singular que permeti fer compatibles tots els usos als nostres carrers, el dret al descans i el manteniment de la nostra identitat de barri.

Pere Nieto

Visita a les obres de la Rambla del Poblenou

El passat dijous 26 de març, va tenir lloc la primera visita de seguiment de les obres del tram final de la Rambla. Per part del Districte  va assistir-hi En Jordi Sagués, i per part de Fem Rambla Na Concepció, En Sergi, N’Adrià i En Martí.

Visita d'obra

Ens van comunicar que tenen previst finalitzar les obres la darrera setmana d’abril, encara que  quedarà una setmana mes pels acabats. Tot  i fent-nos notar que si l’abril fos molt plujós podria retardar-se la fase d’asfaltat.

L’estructura del costat esquerra mirant a mar ja està acabada i la propera setmana es plantaran els arbres. El costat dret en canvi s’han acabat les instal·lacions i s’ha de procedir a acabar els reblerts, les voreres i els embornals.

Entre Taulat i el passeig Calvell tindrem una plataforma única sense creuaments de carrers. El transit del passatge Aymà es canviarà de direcció.

Per entrar a la Rambla tant des de Taulat com des del passeig  Calvell, no hi hauran pilones, el transit es vigilarà per càmeres i estarà restringit als veïns i vehicles autoritzats. (Hi haurà un període d’adaptació una mica llarg). Els fanals que s’instal·lin seran com els del tram tradicional de la Rambla.

La comunicació del final de la Rambla amb la platja es farà al nivell del carrer, i el pas de vianants tindrà la mateixa amplada de la rambla amb els dos laterals inclosos (desapareix un tram d’illeta verda  central). El carril bici, es separarà  del pas de vianants amb unes rugositats, i estarà marcat amb els símbols de la bici com a la part de d’alt de la Rambla.

El carril bus direcció Llobregat es situarà a l’altra banda de la calçada on hi haurà un carril bus direcció Llobregat i un altre direcció Besos, aquest últim compartit amb cotxes. Els dos carrils de vehicles, tocant a la Rambla seran direcció Llobregat, des del primer es permetrà girar en direcció Besos pel lateral per a poder accedir al carrer Ferrocarril.

En Sergi va demanar si s’havien acceptat totes les modificacions demanades per part de la residència, i el Tècnic Municipal va dir que s’havia modificat a l’últim plànol (com no ens constava si el teníem li vàrem demanar que ens en fes arribar una còpia).

Vam demanar de fer una altra visita d’obra un cop posat l’asfalt i abans que es  comenci a foradar per a posar el mobiliari urbà, i així verificar que totes les modificacions sol·licitades estiguin contemplades, i no s’hagin de fer modificacions sobre l’asfalt, se’ns va respondre afirmativament.

Obres a la Rambla